PFU-basen

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget behandler klager mot alle medier og avgir uttalelser, som offentliggjøres. Som retningslinjer for sitt arbeid legger utvalget til grunn Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.

Institutt for Journalistikk og Norsk Presseforbund har i samarbeid opprettet en database med PFU-saker. Basen er ajour fra 1991 og frem til i dag. Basen blir oppdatert løpende, og sakene vil normalt kunne leses 2-3 dager etter hvert møte i PFU. Klager som er avgjort etter såkalt forenklet saksbehandling og saker som er avvist, er ikke tatt med. Det samme gjelder naturligvis saker som utvalget har bestemt ikke skal offentliggjøres. Noen saker er anonymisert av personverngrunner.

<< Tilbake til søkesiden


Innhold:

Kjell Nyhuus, Norsk Presseforbund

Drift:

Leif Arne Danielsen, Institutt for journalistikk

Utvikling:

Espen Andersen